Itinerar spiritual de Advent şi Crăciun

Written by Pr. Felix Roca on . Posted in Stiri

Începe din nou Adventul! Sufletele noastre se încarcă, şi anul acesta, de toate trăirile care ne îndreaptă spre celebrarea Naşterii Mântuitorului. Este o perioadă deosebită a anului pentru că sărbătoarea spre care ne îndreptăm este de o consistenţă infinită. Celebrăm cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a făcut omenirii: Fiul Său, Isus Cristos.

De aceea, vă propunem pentru Advent un itinerar spiritual on-line care să vă însoţească în acest timp sfânt zi de zi, pas cu pas spre grota din Betleem. Acest itinerar poate fi găsit la pagina de internet http://itinerar-advent.blogspot.ro/.

Curs pentru preşedinţii parohiali ai Acţiunii Catolice

Written by Pr. Felix Roca on . Posted in Stiri

La începutul fiecărui an asociativ Acţiunea Catolică doreşte să acorde o atenţie specială preşedinţilor parohiali şi, de aceea, propune o întâlnire care să contribuie la formarea acestora. Astfel, în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2013 va avea loc la Centrul Gaudium et Spes din Traian Cursul de formare pentru preşedinţii parohiali ai Acţiunii Catolice. Tema întâlnirii este: Să strălucească lumina voastră! La acest curs preşedinţii parohiali vor beneficia de o formare umană, spirituală şi specifică Acţiunii Catolice, în vederea unei mai bune coordonări a vieţii asociative parohiale. Vor fi abordate aspecte practice, concrete şi situaţii cu care preşedintele parohial se confruntă în asociaţia sa locală.

Lansarea anului asociativ pentru zona Roman

Written by Administrator on . Posted in ACA, ACC, ACT, Stiri

Sâmbătă, 16 noiembrie 2013, Parohia „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Tămăşeni a fost gazda lansării anului asociativ 2013-2014 al Acţiunii Catolice pe zona Roman. La această întâlnire s-au adunat circa 400 de membri: copii, tineri şi adulţi, dar şi simpatizanţii Acţiunii Catolice, din 14 parohii unde există Acţiune Catolică, precum şi o parohie simpatizantă. Tema prezentată pentru acest an asociativ este: „Străluceşte în Acţiunea Catolică”, având ca moto „Priviţi la el şi veţi fi luminaţi” (Ps 34,6).

Lansarea anului asociativ pentru zona Iași

Written by Administrator on . Posted in ACC, ACT, Stiri

Sâmbătă, 9 noiembrie 2013, a avut loc la Iași, în parohia  „Adormirea Maicii Domnului”, lansarea noului an asociativ în Acțiunea Catolică „Sfântul Iosif” din Dieceza de Iași. Acesta are ca temă „Strălucește în Acțiunea Catolică” iar motto-ul a fost ales din Psalmul 34: „Priviți la El și veți fi luminați!” (Ps 34,6). La întâlnire au participat peste 150 de persoane, tineri și copii din 8 parohii în care este prezentă Acțiunea Catolică în zona Iași. Au fost prezenți, de asemenea, și membrii Consiliului director al Acțiunii Catolice din Dieceza de Iași, alături de părintele Cristian Bârnat, asistentul spiritual al sectorului tineri pe zona Iași.

În vizită la Tămășeni

Written by Administrator on . Posted in ACA, ACT, Stiri

În ziua de 6 noiembrie 2013, consiliul director al Acțiunii Catolice „Sfântul Iosif” din Dieceza de Iași a efectuat o vizită în localitatea Tămășeni, pentru a se întâlni cu grupul de Acțiune Catolică care există în parohia „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din localitate.

Lansarea anului asociativ 2013 – 2014

Written by Administrator on . Posted in Stiri

După desfăşurarea, în luna septembrie, a campaniei de promovare a Acţiunii Catolice la nivel diecezan dar şi parohial, după aprobarea prin vot în cadrul Adunării Generale a Acţiunii Catolice, a obiectivelor şi activităţilor propuse pentru anul asociativ viitor, luna noiembrie este caracterizată de Lansarea anului asociativ 2013-2014, activitate care se va desfăşura zonal şi care va reuni toţi membrii şi simpatizanţii, copii, tineri şi adulţi, evidenţiind astfel caracterul unitar al asociaţiei.

Zilele Acțiunii Catolice în Dieceza de Iași

Written by Administrator on . Posted in Stiri

Ca în fiecare an, la finalul lunii octombrie are loc Săptămâna Acțiunii Catolice, la inițiativa federației Acțiunea Catolică din România, cu scopul de a uni toate asociațiile de Acțiune Catolică din țară. Anul acesta, zilele Acțiunii Catolice s-au desfășurat în perioada 20-27 octombrie și au avut ca temă „Acţiunea Catolică pe drumul noii evanghelizări, de la colaborare la coresponsabilitate”. Motto-ul acestor zile au fost cuvintele Sfântului Paul: „Sunt diferite slujiri, dar este acelaşi Domn. Sunt diferite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu care lucrează toate în toţi.” (1 Cor 12, 5-6).

Roman: întâlnire de organizare

Written by Administrator on . Posted in Stiri

Sâmbătă, 19 octombrie 2013, a avut loc întâlnirea consiliului director şi a consiliilor zonale a Asociaţiei Acțiunea  Catolică „Sfântul Iosif ”din Dieceza de Iași. Întâlnirea a avut loc în Parohia „Isus, Bunul Păstor” din Roman. La întâlnire au participat președintele Acțiunii Catolice din Dieceza de Iași, Adriana Ianuș, vicepreședinții sectoriali și responsabilii zonali, aceştia fiind însoţiţi de asistentul spiritual, părintele Felix Roca. S-au avut în vedere aspectele care vizează activitatea viitoare a membrilor asociației din perioada următoare.

Adunarea Generală a Acţiunii Catolice din România

Written by Pr. Felix Roca on . Posted in Stiri

Adunarea Generală a Acţiunii Catolice din România se va desfăşura în perioada 24-27 octombrie 2013 la Centrul Manresa din Cluj-Napoca. Tema Adunării Generale este: „Acţiunea Catolică pe drumul noii evanghelizări, de la colaborare la coresponsabilitate” şi motto-ul „Sunt diferite slujiri, dar este acelaşi Domn. Sunt diferite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu care lucrează toate în toţi.” (1 Cor 12, 5-6).