Author Archive

Raport de activitate 2016-2019

Written by Andreea Gheț on . Posted in ACA, ACC, ACRO, ACT, Alegeri 2019, Discursuri, Stiri

Pentru asociația noastră, Adunarea Generală Diecezană este un moment de bilanț, dar mai ales de mulțumire și prețuire. Așadar, cu ce aș putea să încep? În primul rând cu un mare MULȚUMESC! Un mulțumesc din toată inima! Și nu îl spun din complezență sau din bună educație, ci pentru că vine dintr-o inimă sinceră și plină de recunoștință, căci…

Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi, lucruri mari a făcut Domnul pentru Acțiunea Catolică, și suntem plini de bucurie!

Adunarea Generală Diecezană

Written by Andreea Gheț on . Posted in ACA, ACC, ACT, Alegeri 2019, Stiri

Adunarea Generală a Acţiunii Catolice „Sfântul Iosif” Iaşi s-a desfăşurat anul acesta în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Iași, în ziua de 26 octombrie 2019. Cu ocazia acestei întâlniri au fost organizate şi alegerile pentru mandatul 2019-2022. Astfel a fost marcată încheierea mandatului asociativ 2016-2019 şi deschiderea noului an asociativ.

Curs de formare pentru președinții parohiali

Written by Andreea Gheț on . Posted in ACA, ACC, ACT, Stiri

În perioada 18-20 octombrie 2019, Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif” din Dieceza de Iași a desfăşurat la Centrul „Gaudium et Spes” din Traian cursul de formare pentru preşedinţii parohiali din întreaga dieceză. Cu această ocazie s-au reunit tineri şi adulţi din peste 35 de parohii pentru a aprofunda tema anului asociativ 2019-2020, care este: Acțiunea Catolică pe drumul reînnoirii. Textul biblic care ne-a însoțit a fost următorul: „Îmbrăcați-vă cu omul cel nou, cel creat după asemănarea lui Dumnezeu în dreptate și sfințenia adevărului.” (Ef 4,22).

Adunarea Generală Diecezană – note tehnice

Written by Andreea Gheț on . Posted in ACA, ACC, ACT, Alegeri 2019, Anunțuri

Adunarea Generală a Acţiunii Catolice „Sfântul Iosif” va avea loc sâmbătă, 26 octombrie 2019, în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Iași. Cu acest prilej se vor desfăşura alegerile pentru mandatul 2019-2022. Din fiecare parohie membră sunt invitaţi să participe preşedintele asociaţiei şi câte un responsabil pentru fiecare sector (acolo unde există): copii, tineri, adulţi. De asemenea, este invitat să participe și asistentul spiritual parohial.

Acțiunea Catolică pe drumul reînnoirii

Written by Andreea Gheț on . Posted in ACA, ACC, ACT, Anunțuri

Dragi prieteni din Acțiunea Catolică,

Suntem convinși că în parohia voastră au avut loc alegerile parohiale pentru anul asociativ 2019-2020 și că fiecare membru în parte dorește să susțină misiunea, drumul și creșterea asociației noastre.

Pentru că formarea continuă a președinților parohiali este o prioritate a asociației noastre, așteptăm președintele nou ales la cursul destinat lui. Invităm la această întâlnire și asistenții spirituali parohiali. Cursul se va desfășura în perioada 18-20 octombrie a.c., la Centrul „Gaudium et Spes” din Traian, com. Săbăoani, jud. Neamț. Tema pe care o propunem pentru anul asociativ 2019-2020 este Acțiunea Catolică pe drumul reînnoirii. Textul biblic care ne va însoți va fi următorul: „Îmbrăcați-vă cu omul cel nou, cel creat după asemănarea lui Dumnezeu în dreptate și în sfințenia adevărului” (Ef 4,22).

Apel la candidaturi pentru Consiliul Diecezan al Asociaţiei Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif” Iaşi

Written by Andreea Gheț on . Posted in ACA, ACC, ACT, Alegeri 2019, Anunțuri

Dragi prieteni,

Ne adresăm vouă, pentru a vă încuraja să susțineți misiunea, drumul și creșterea asociației noastre prin asumarea unei responsabilități în cadrul Consiliului Diecezan al Acțiunii Catolice „Sfântul Iosif” din Dieceza de Iași. Actualul Consiliu Diecezan își încheie mandatul la sfârșitul lunii octombrie a.c., iar Adunarea Generală, ce se va întruni în ziua de 26 octombrie a.c., va alege noul organism de conducere pentru următorul mandat de trei ani.

Timp de pregătire pentru noul an asociativ

Written by Andreea Gheț on . Posted in ACA, ACC, ACT, Alegeri 2019, Anunțuri

Ne aflăm în luna de promovare a Acțiunii Catolice, timp de pregătire pentru noul an asociativ. Este bine ca acesta să fie pregătit printr-o relansare a vieţii asociaţiei, atât la nivel parohial cât şi la nivel diecezan. Ne dorim ca pe parcursul lunii septembrie să faceți cunoscute în comunitate misiunea și activitatea asociației Acțiunea Catolică.

Campania de promovare

Written by Andreea Gheț on . Posted in ACA, ACC, ACT, Anunțuri

Perioada estivală se apropie de final, iar toamna ne bate la ușă și se arată bogată în evenimente, atât la nivel parohial, cât și la nivel diecezan. După cum bine știm, în luna septembrie ne dorim să relansăm viața asociaţiei, pregătindu-ne pentru un nou an asociativ. În perioada 1-30 septembrie 2019 se va desfășura campania de promovare a Acțiunii Catolice, cu tema:

Mesaj din partea credincioşilor Diecezei de Iaşi pentru PS Iosif Păuleț, transmis de Cristina Mare, președinte diecezan

Written by Andreea Gheț on . Posted in ACA, ACC, ACT, Discursuri, Stiri

Excelența voastră, Episcop Iosif Păuleț, de astăzi păstorul nostru,

Excelențele voastre,

Preacucernici părinți,

Dragi persoane consacrate, stimate oficialități, dragi credincioși prezenți în catedrală, dar și uniți cu noi prin intermediul televiziunii, radioului și internetului,